Klubbtidning


Translate

The Morris Post 


The Morris Post har utvecklats från ett enkelt nyhetsblad till en tidning med 24 sidor. 

Formatet är A5.


Som medlem kan du ta del av reportage om medlemmarnas bilar, eller varför inte skriva om din egen? Vi skriver också om olika evenemang, mektips m.m.


Tidningen trycks helt i färg med hög kvalitet och utkommer fyra gånger om året.


Material till tidningen mailas till:

kontakt@austin-morris-wolseley.se